Mine sager 

Кирпичный дом деревянная дверь

2014

Forsikringsselskabets klausul om sætningsskader omfattede ikke forholdet ved fejlfunderingen, som var årsagen til sætningerne i huset. Forholdet blev ikke fyldestgørende beskrevet i tilstandsrapporten.

Forsikringsselskabet afviste forsikringstagerens anmodning om forsikringsdækning af fejlfunderinger, der forvoldte sætningsskader på ejendommen, pga. at ejerskifteforsikringen var tegnet med en klausul. Klausulen lød: ”Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra sætninger i beboelsen”. Ankenævnet for forsikringen lagde efter klagerens påstand til grund, at der var konstateret et forhold ved bygningens fundament, og at dette efter det oplyste skulle være årsagen til sætninger. Selskabet var derfor ikke berettiget til at afvise at yde forsikringsdækning med henvisning til klausulen.

Der var i tilstandsrapporten ingen oplysninger om det reelle og langt alvorligere forhold om funderingen af bygningen, som efter det oplyste fra det geotekniske firma krævede en omfattende reparation. Efter nævnets vurdering var forholdet derfor på denne baggrund klart ufyldestgørende beskrevet i tilstandsrapporten. 

Sagen blev sendt til en fornyet behandling hos forsikringsselskabet.

Sagsbehandlingstiden ved FAN var ca. 1 år.