Mine sager 

Выгул собак

2021

Klagenævnet fandt, at en hvalpekøber har tabt sin ret til reklamation efter Købelovens regler, selvom hvalpen på overdragelsestidspunktet led af en køberetlig mangel. 

Sagen drejede sig om spørgsmålet, hvorvidt køberen havde ret til at hæve købet af en hund, fordi hunden fik konstateret allergi og blev aflivet.

Klageren har løftet bevis for, at hunden led af allergi på overdragelsestidspunktet, hvilket udgjorde en mangel efter Købelovens § 75a, §76 stk.4. Sælgeren har ikke bestridt selve manglen, selvom sygdommen blev konstateret næsten et år efter hunden blev solgt. Efter retspraksis er allergi en arvelig sygdom, hvilket betyder, at sygdommen er der på et overdragelsestidspunkt. Afhængig af livsvilkårene kan hunden enten udvikle sygdommen eller ej.  

Sagens omdrejningspunkt her var således ikke selve manglen,  men køberens manglende reklamation efter Købelovens §81. Selvom korrespondancen mellem parterne var omfattende, fremgik det ikke af den, at køberen havde i sinde at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende. Klagenævnet har givet min klient medhold i, at køberen har mistet sin reklamationsret.    

Sagsbehandlingen ved klagenævnet tog 5 måneder.